INTELIGENTNY DOM

Błyskawiczna rewolucja  która dokonuje się w technikach mikroprocesorowych, informatyce oraz telekomunikacji powoduje, że elektronika i informatyka znajduje coraz szersze zastosowanie w tradycyjnych instalacjach elektroenergetycznych budynków.

Obecny stan zaawansowania tych instalacji oraz zmiana funkcji (przede wszystkim oświetlenia) zmusza do zweryfikowania podejścia do sposobów zasilania, szybkości lokalizacji i usuwania ewentualnych zakłóceń, czy też zmian konfiguracji instalacji elektrycznej i oświetleniowe
Ostatnie lata przyniosły nasilający się trend oszczędzania energii elektrycznej. Niejednokrotnie czynnikiem decydującym o wybraniu konkretnego rozwiązania jest jego energochłonność oraz koszty instalacji. Tendencja ta będzie się nasilać w miarę wzrostu kosztów energii. Mając w perspektywie długofalowy zwrot poniesionych nakładów inwestorzy niejednokrotnie decydują się na wybór urządzeń nowocześniejszych i kosztowniejszych ale mniej energochłonnych dających perspektywę zwrotu poniesionych nakładów w przeciągu kilku lat od instalacji. Tradycyjnie sterowane oświetlenie wymaga stosowania wyłączników naściennych oraz prowadzenia instalacji poprzez nie. Stosując system inteligentnego sterowania urządzenia sterujące są sprzężone z urządzeniami wykonawczymi poprzez skrętkę 4-parową, ekranowaną 5 kategorii. Eliminuje to konieczność prowadzenia instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe poprzez wyłączniki klawiszowe umieszczone na ścianach pomieszczeń. Tym samym minimalizuje się koszty wykonania instalacji elektrycznej skracając przewody zasilające do odcinka tablica rozdzielcza – odbiorniki. Gdy urządzenia w systemie są połączone w sieć użytkownik ma pełną kontrolę wszystkich urządzeń w sieci z dowolnego punktu dostępowego w sieci. Systemy kontroli dostępu, klimatyzacja, oświetlenie i inne systemy istniejące w budynku mogą być zaprogramowane do załączania i wyłączania oświetlenia o określonej porze dnia / roku. Oświetlenie i temperatura (warunki klimatyczne) w pomieszczeniach mogą być sterowane w zależności od warunków pogodowych lub obecności osób w nich przebywających. Poprzez urządzenia integrujące i interfejsy lub specjalnie skonfigurowane panele kontrolne system może być dostosowany do współpracy z innymi elementami takimi jak zestawy audio-wideo i systemy zarządzania budynkiem (BMS).
Wszystkie powyższe aspekty powinny skłaniać inwestora pragnącego cieszyć się kompleksową instalacją nowoczesnych systemów domotyki do wyboru takiego rozwiązania które można uznać za ekonomicznie uzasadnione.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, odpowiemy na ewntualne pytania, doradzimy które z rozwiązań optymalnie wpisze się w Twoją koncepcję nowoczesnego budynku mieszcząc się w założonym budżecie.

 

Newsletter

WebDesign